شرکت مالی و سرمایه گذاری پیشرو ایران
شرکت مالی و سرمایه گذاری پیشرو ایران
شرکت مالی و سرمایه گذاری پیشرو ایران

شرکت مالی و سرمایه گذاری پیشرو ایران

شرکت مالی و سرمایه گذاری پیشرو ایران

شرکت مالی و سرمایه گذاری پیشرو ایران از سال 1381 با توجه به سیاست های بنیاد مستضعفان مبنی بر تاسیس شرکت سرمایه گذاری با سرمایه اولیه 10 میلیارد تومان تاسیس شد و از ابتدا  تا سال 1390 سرمایه گذاری در خرید و فروش سهام را در دستور کار قرار داد و در سال1390، پنجاه درصد سهام شرکت حفاری شمال را از طریق اصل 44 قانون اساسی از سازمان خصوصی سازی خریداری نمود و در سال 1392 به عنوان نهاد مالی ثبت گردید و در نیمه دوم سال 1399 صد در صد سهام دو شرکت پدکس و پایندان به شرکت مالی و سرمایه گذاری پیشرو ایران منتقل گردید تا در آینده نزدیک این شرکت وارد بازار سرمایه شود و از طریق ابزار ها و مشتقات مالی نسبت به سرمایه گذاری و تامین مالی پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی اقدام نماید.

استراتژی ها

  1. جذب و توسعه منابع انسانی.
  2. متنوع سازی روشهای تامین مالی با تاکید بر استفاده از ابزار های بازار پول و سرمایه.
  3. سرمایه گذاری در بخش پتروشیمی و پالایشگاهی با تاکید بر استفاده از فرصت های اصل ۴۴.
  4. تغییر ساختار شرکت متناسب با مشاغل مورد نیاز جهت ورود به بازار سرمایه.
  5. اقدام به ایجاد نمایندگی و یا تاسیس شرکت خدمات جانبی حفاری در کشور های دیگر.

چشم انداز

پیشرو در سرمایه گذاری و تامین مالی در بخش انرژی کشور و شناخته شده در سطح خاورمیانه

ماموریت

با استفاده از نیروی انسانی متخصص، نام تجاری شناخته شده، منابع ارزشمند مالی و با نگاه هوشمندانه به فرصتهای بخش انرژی کشور، از طریق توسعه سبد سرمایه گذاری ها و متنوع نمودن ترکیب تامین منابع مالی در جهت توسعه مزیت های رقابتی شرکت و رضایت ذینفعان گام برمیداریم.