بازدید از مناطق محروم اهواز
بازدید از مناطق محروم اهواز
بازدید از مناطق محروم اهواز

بازدید از مناطق محروم اهواز

خلاصه

بازدید مدیرعامل شرکت مالی و سرمایه گذاری پیشرو ایران از مناطق محروم شهر اهواز

۱۴۰۰ يکشنبه ۳ بهمن
1007بازدید
بازدید از مناطق محروم اهواز

مدیرعامل شرکت مالی و سرمایه گذاری شرکت پیشرو ایران روز چهارشنبه  29 دی ماه  سال 1400 در راستای رسالت اجتماعی ابلاغیه بنیاد مستضعفان از مناطق شادگان و چهارصد دستگاه شهر اهواز بازدید به عمل آورد.